Tussen 20 en 24 februari 2023 ontvangen inwoners van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen.

Voor de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen valt de aanslag voor de waterschapbelastingen eind maart. De gemeentelijke belastingen worden door de eigen gemeenten verstuurd.

Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijn.overheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Vragen over uw aanslagbiljet

Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op deze website. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ waarde voor 2023 kijkt Sabewa Zeeland onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving per waardepeildatum 1 januari 2022. Over heel 2021 en 2022 is sprake geweest van overbiedingen in een gespannen woningmarkt. Gelet op de stijging van de huizenprijzen, stijgt de WOZ waarde mee.

Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact met ons opnemen. Wij willen net als u dat alles klopt. U kunt ons op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 088-9995800 of via een contactformulier op onze website.

Rechtstreeks contact met taxateur

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan onze taxateurs! U kunt een email sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt uw taxatieverslag downloaden via Mijn Sabewa.

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Dat kan kosteloos bij Sabewa Zeeland. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via deze website bij Bezwaar of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl.

Betaling

De betaling van de termijnbedragen regelt u door een automatische incasso af te geven via onze website of door zelf het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. U kunt voor de betaling ook gebruik maken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bank omgeving uit te voeren. Let op: als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven.

Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088- 9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).

Kwijtschelding

Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via Mijn Sabewa  op deze website.