WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Sabewa Zeeland verricht sinds 1 januari 2013 de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten. De waardegegevens gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken ze aan de Belastingdienst.

 

De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van de belastingen waarvoor de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken de heffingsgrondslag is.

Belastingplichtingen krijgen van ons een aanslag/beschikking, waarop de waarde van hun onroerende zaak staat vermeld. Dit is een zorgvuldig, onder toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze direct als uitgangspunt bij het invullen van zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen en voor de controle van onroerendgoedtransacties om zodoende fraude te voorkomen. 

 

Appartementen

 

De taxateur van Sabewa Zeeland bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van ieder appartement. Dit doet hij op basis van marktgegevens die betrekking hebben op de verkoop van appartementen en woningen. Omdat bij het verwerken van deze marktgegevens de taxateur al zorgt voor een adequate correctie voor het aandeel in de reserve van de vve, is er geen correctie meer nodig bij de WOZ-waarde van de getaxeerde appartementen.